Taşımacılık Sektöründe Günümüz Teknolojileri

Global Ekspres
Global Ekspres

Taşımacılık Sektöründe Günümüz Teknolojileri

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında ise taşımacılıkta yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı
ve bununla birlikte bu alanda yeni uygulamalar geliştirildi. Öyle ki taşımacılık sektörünün 21.
yüzyılda, gen ve bilişim teknolojileri ile birlikte gelişmesi beklenen üç sektörden biri olduğu
belirtiliyor. Bu denli büyüyen ve gelişen bir sektörün ekonomiye katkıları da göz ardı
edilemez. Tüm dünyada ve ülkemizde taşımacılık sektörü ekonominin büyüme dinamikleri
arasında yer alıyor.
 
Taşımacılık sektörünün ihtiyaçları, en genel kapsamıyla geçmiş ve gelecek zamandan
bağımsız bir şekilde, yüksek kapasite ve düşük maliyet ile mümkün olan en kısa sürede ve
güvenli bir şekilde kalkış noktasından varış noktasına ulaşılmasıdır. Daha derine inildiğinde
ise taşınan şeyin özelliğine göre ihtiyaçlar da şekillenmektedir. Örneğin, hayvansal ürünlerin
taşınmasında soğuk zincirin kırılmaması için araçlar buna uygun olmalıdır.

Teknolojideki bu hızlı gelişimin taşımacılık sektörüne etkisi, rekabet ortamında yoğunlaşma
yaşanmasını da tetikleyerek müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılama konusunda şirketleri
bir yarış içerisine soktu. Sonuç olarak da hem hizmet hem de donanım olarak büyük çapta
gelişme kaydedildi. Artık müşteriler, hizmet sağlayıcıları ile kolayca bir araya geliyor ve
taşımacılık hizmeti anbean takip edilebiliyor.
 
 
Yeni İhtiyaç ve Uygulamalar

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde tanımlanan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
(U-ETDS) ile taşınan kargo, eşya veya yolcu hareketleri anlık olarak takip edilip süreçle ilgili
istatistikler tutuluyor. Bu istatistikler sayesinde günlük ne kadar eşya ve kargo taşındığı,
taşınan eşya ve kargoların nereden nereye taşındığı, hangi güzergâhların ve yolların sıklıkla
kullanıldığı, taşınan eşya ve kargoların ağırlıkları ve cinslerine kadar birçok alanda yararlı
istatistikler tutulup bu yönde geliştirmeler yapılıyor. Bu sayede de verimlilik ve güvenlik
artmış oluyor.  

Dijital sistemlerin gelişmesi ile birlikte operasyonel faaliyetler hızlanıyor. Türkiye’nin her
şehrinde daha çok müşteriye ulaşılıyor, müşteriler bakanlık onaylı firmaları tercih ediyor. Yol
boyunca oluşabilecek sorunlar minimuma indirilip müşterilere 7/24 çağrı merkezi desteği
sağlanıyor. Yine dijital sistemler ve bakanlık denetimi ile birlikte şeffaf olmayan karmaşık
fiyatlandırmanın önüne geçilmiş oluyor.
 
 
Bundan Sonra Ne Olacak?

İnsanların hali hazırda kullandığı taşıtlar uydu üzerinden görüntülenmeye ve takip edilmeye
başlanmıştı. İnsansız araçlarla birlikte bu araçların takibi tamamen uydular üzerinden
sağlanmaya başlanacak. Fiziksel otomasyonların yanı sıra dijital dönüşüm hareketinin
getirisiyle yazılımsal otomasyonlar taşımacılık sektörü içerisinde hızla gelişecek.  

Global Ekspres dijital dönüşüm hareketine paralel olarak ilerleyen çalışmalarını dijitali temele
alarak sürdürmeye devam ediyor. Geliştirilen yazılımlar taşımacılık hizmetinin arka planında
hem müşteri ilişkileri yönetimi hem bütçe ve maliyet işlemleri hem de fiziki işlemlerin
kontrolünde çalışıyor. Her geçen gün artan bilgi birikimi ve büyük veri ile birlikte yazılımsal ve
donanımsal otomasyonların geliştirilmesi taşımacılık sektörünü geleceğin parlayan bir yıldızı
haline getirecek. Global Ekspres olarak, bu alanın öncü kurumlarından biri olduğumuzu
söyleyerek teknolojinin hizmet gücünden faydalanarak, inovasyon ve dijitalleşme
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor ve bu sayede müşterilerimize de maliyet avantajı
sağlayıp yüksek rekabet gücü sunmaktayız.